ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

 • คุ้มครองการบาดเจ็บ และ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก (คุ้มครองเพิ่มจาก พรบ.)
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกัน ทุกกรณี
 • ไม่คุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกัน กรณีสูญหาย ไฟไหม้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

 

ทำไมต้องทำประกันชั้น 3
เพราะว่าการทำพรบ.อย่างเดียว ความคุ้มครองน้อย และค่อนข้างจำกัด หากไปชนกับรถที่มีมูลค่าสูง ความคุ้มครองตามพรบ.นั้นไม่ได้ครอบคลุมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้เจ้าของรถต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกินความคุ้มครอง

 

ประกันประเภทนี้เหมาะกับรถแบบไหน

 • ผู้มีงบการชำระตั้งแต่ 1,xxx บาทขึ้นไป
 • รถที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ที่เลือกซ่อมอู่ และไม่อยากชำระค่าเบี้ยประกันราคาสูงมากเหมือนประกันชั้น 1
 • ผู้ขับขึ่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างน้อย
 • รถที่วิ่งระยะทางใกล้ๆ ไม่วิ่งทางไกล

 

ข้อดีของการทำประกันภัยชั้น 3

 • ผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันในราคาที่ค่อนข้างต่ำ
 • ไม่ต้องมีการตรวจสภาพรถ
 • ไม่จำกัดอายุรถในการรับประกัน
 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ ไม่คิดค่าบริการ กรณีเจ้าของบัตรเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย
 • สามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต i banking ได้
 • ชำระเงินสดมีส่วนลดเพิ่มเติมอีก ส่วนลดที่ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เลือก และราคาเบี้ยประกันภัย

 

ข้อเสียของการทำประกันภัยชั้น 3

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าซ่อมรถของตนเอง เพราะคุ้มครองเพียงแค่รถคู่กรณีเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำส่วนลดประวัติดีมาเป็นส่วนลดได้
 • ไม่สามารถผ่อนชำระได้
 • ไม่สามารถทำประกันเป็นกลุ่มได้

 

ปัจจัยในการคิดราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 3

 • ลักษณะการใช้รถ (ใช้ส่วนบุคคล หรือ เพื่อการพาณิชย์ หรือ รับจ้าง)
 • ชนิดของรถ ( เป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถตู้ และมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหรือไม่)
 • การเลือกความคุ้มครองแบบ plan สูง หรือ ต่ำ
 • บริษัทประกันที่เลือก