เล็กซัส ซีที/Lexus Compact Hatchback CT

เล็กซัส ซีที/Lexus Compact Hatchback CT

ราคารถป้ายแดงรถ เล็กซัส

สาระน่ารู้ประกันประเภท 1

ค้นหา ประกันชั้น  เล็กซัส  รุ่นอื่น

วิธีนับอายุรถ

เช่น

(ปี พ.ศ.ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. จดทะเบียน) + 1

(ปี พ.ศ. ปัจจุบัน 2560 – ปี พ.ศ. จดทะเบียน 2558)

(2560 – 2558) + 1 = 3 ปี