ฟอร์ด เรนเจอร์ / Ford Ranger

ฟอร์ด เรนเจอร์ / Ford Ranger

ราคารถป้ายแดงรถ ฟอร์ด

สาระน่ารู้ประกันประเภท 1

ค้นหา ประกันชั้น ฟอร์ด  รุ่นอื่น

วิธีนับอายุรถ

เช่น

(ปี พ.ศ.ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. จดทะเบียน) + 1

(ปี พ.ศ. ปัจจุบัน 2560 – ปี พ.ศ. จดทะเบียน 2558)

(2560 – 2558) + 1 = 3 ปี