บีเอ็มดับเบิ้ลยู / BMW 2 Coupe

บีเอ็มดับเบิ้ลยู / BMW 2 Coupe

ราคารถป้ายแดงรถ บีเอ็มดับเบิ้ลยู

สาระน่ารู้ประกันประเภท 1

ค้นหา ประกันชั้น  บีเอ็มดับเบิ้ลยู  รุ่นอื่น

วิธีนับอายุรถ

เช่น

(ปี พ.ศ.ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. จดทะเบียน) + 1

(ปี พ.ศ. ปัจจุบัน 2560 – ปี พ.ศ. จดทะเบียน 2558)

(2560 – 2558) + 1 = 3 ปี