โครงการเก็บเงินเพื่อการเกษียน

โครงการเก็บเงินเพื่อการเกษียน

โครงการเก็บเงินเพื่อการเกษียน

คุณรู้หรือไม่ว่า ทำไมคุณต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่เกษียนก็เป็นเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามสถิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้หญิง จะอายุยืนเฉลี่ยถึง 83 ปี ผู้ชาย จะอายุยืนเฉลี่ยถึง 80 ปี และแน่นอน เมื่อคุณอายุ 60,65,70,75,80 ปี หรืออายุมากกว่านั้นคุณคิดว่าคุณจะยังมีแรงทำงานหารายได้ อยู่หรือไม่ ?? ถ้าคำตอบของคุณคืออาจจะไม่มีแรงทำงาน หลัง 60 ปี