โครงการออมเพื่อลดหย่อนภาษี

โครงการออมเพื่อลดหย่อนภาษี

โครงการเก็บเงินเพื่อ ลดหย่อนภาษี
รู้หรือยัง ? ตอนนี้ประกันชีวิตสามารถ ลดหย่อนภาษีได้ถึง 300,000 บาท/ ปีประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบออมทรัพย์สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายใน แต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 ฿ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายใน แต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 200,000 ฿แต่ต้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆ แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน จำนวนเงิน 500,000 ฿ ซื้อประกันแล้วเราประหยัดไปเท่าไร?ก็ประหยัดไปเท่ากับฐานภาษี ที่คุณต้องเสียนั่นแหละ