บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) – Tokio Marine Insurance Company Limitted

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) – Tokio Marine Insurance Company Limitted

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Tokio Marine Insurance Company Limitted

เรื่องราวของโตเกียวมารีน

อู่ในเครือ และ ศูนย์ซ่อม

ที่ต้้งสาขา

ศูนย์รับแจ้ง-บริการสินไหม

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทั่วไป

 

แบบฟอร์มการแจ้งเรียกร้องสินไหมรถยนต์

 

แบบฟอร์มการแจ้งเรียกร้องสินไหม

 

ประกันภัยที่อยู่อาศัย หรือ อัคคีภัย

 

แบบฟอร์มการแจ้งเรียกร้องสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

 

ประกันภัยรถยนต์


เคลมรถยนต์ โทร: 0 2257 8080

 

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม. โทร: 0 2257 8080

 

ประกันภัยอื่นๆ

สินไหม โทร: 0 2257 8000 กด 6

นอกเวลาทำการ: 0 2257 8000 กด 3

 

 

กลับไป หน้าแรก

#โตเกียวมารีน  #อู่ในเครือโตเกียวมารีน #สาขาโตเกียวมารีน #แจ้งเหตุ #แจ้งเคลม  #สินไหมโตเกียวมารีน #เบอร์แจ้งเหตุโตเกียวมารีน

#คุ้มภัย #อู่ในเครือคุ้มภัยโตเกียวมารีน #สาขาคุ้มภัยโตเกียวมารีน  #สินไหมคุ้มภัยโตเกียวมารีน #เบอร์แจ้งเหตุคุ้มภัยโตเกียวมารีน