โครงการออมเพื่อ ความมั่นคง ของครอบครัว

โครงการออมเพื่อ ความมั่นคง ของครอบครัว

โครงการเก็บเงินเพื่อ ความมั่นคงของครอบครัว
หรือ คุ้มครองรายได้นักธุรกิจหากท่านเป็นผู้รายได้หลักของครอบครัวบอกได้เลยว่า ท่านควรมีความคุ้มครองแบบนี้ อย่างน้อย 1 ฉบับเพราะอะไร จึงเป็นเช่นนั้นท่านเห็นด้วยหรือไม่คนเรารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตายแต่หากวันนั้นมาถึงท่านอยากเป็นคนที่จากไปโดยมีมรดกเหลือไว้ให้ลูกหลาน หรือไปโดยทิ้งภาระค่าใช้จ่าย อย่างน้อยก็บิลสุดท้ายให้คนข้างหลังรับภาระไปและท่านจะทนได้หรือไม่หากว่าบ้าน รถ หรือ บริษัทกิจการ ที่คุณสร้างมาจะตกไปเป็นของคนอื่นเพียงเพราะว่าทายาทของคุณไม่มีความสามารถจะแบกรับภาระได้เหมือนคุณ