เกี่ยวกับเรา

ดี.เจ. อินชัวร์ โบร์กเกอร์ / D.J. Insurebroker

เป็นสำนักงานนายหน้าบุคคล ซึ่งจดทะเบียนกับ คปภ. อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในนามของ

นางสาวปวีณา ศรีเสาวนีย์กุล ใบอนุญาตเลขที่ 5204004424

นายวีระศักดิ์ กรรมจันทร์ ใบอนุญาตเลขที่ 624002771

อีกทั้งยังเป็นตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 นางสาวปวีณา ศรีเสาวนีย์กุล ใบอนุญาตเลขที่ 5901110844

นายวีระศักดิ์ กรรมจันทร์ ใบอนุญาตเลขที่ 5901108522

 

การตรวจสอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย

1.คลิกที่นี่เพื่อไปที่เว็บ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php?action=search

2.พิมพ์หมายเลขใบอนุญาต คือ 5204004424
3. ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัดบริษัท เลือก  เงื่อนไข
4.คลิกเลือก ค้นหาตามเงื่อนไข
5 จะปรากฎชื่อตัวแทนตามที่ค้นหา


การตรวจสอบบัตรตัวแทน ประกันชีวิต

1.คลิกที่นี่เพื่อไปที่เว็บ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php?action=search

2.พิมพ์หมายเลขใบอนุญาต คือ 5901110844
3. ตัวแทนประกันชีวิตสังกัดบริษัท  เลือก เงื่อนไข
4.ตรงกล่อง drop down  เลือกบริษัท ที่สังกัด คือ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5.คลิกเลือก ค้นหาตามเงื่อนไข

จะปรากฎชื่อตัวแทนตามที่ค้นหา

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อ สายด่วนประกันภัย ได้ที่หมายเลข 1186 ในเวลาราชการ