โครงการออมเพื่อ สวัสดิการสุขภาพ

โครงการออมเพื่อ สวัสดิการสุขภาพ

โครงการเก็บเงินเพื่อสวัสดิการสุขภาพภาคเอกชน แบบฟรีตลอดชีพ หรือ เหมาจ่ายราคาพิเศษตลอดขีพ
√ ออกแบบโครงการได้ด้วยตัวเอง
√ ลงเงินกองทุนควบคู่สุขภาพในช่วงแรก
√ สำหรับเด็ก ต่ำว่า 20 ปีเริ่มทยอยเงินคืนตอนอายุ21-อายุ 45 ปี
√ “สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 20 ปี ขึ้นไป” เริ่มทยอยเงินคืนตอนอายุ 61 -80 ปี
√ อายุครบ 80 ท่านจะได้เงินคืนตามวงเงินที่ท่านได้ลงทุนมาคืนกลับไปทั้งหมดสำหรับแบบฟรี
√ อายุครบ 80 ท่านจะได้เงินคืนตามวงเงินที่ท่านได้ลงทุนมาคืนกลับไปบางส่วนสำหรับแผนเหมาจ่ายราคาพิเศษคุณมีสวัสดิการสุขภาพตลอดสัญญา ตั้งแต่อายุเริ่มต้น ถึงอายุ 45 สำหรับเด็กและ ถึงอายุ 80 สำหรับผู้ใหญ่