วิธีการชำระเงิน

1 โอนเข้าบัญชี ของบริษัทประกันโดยตรง ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง     2.จ่ายเป็นบัตรเครดิต โดยทำตามเงื่อนไขในการชำระของแต่ละบริษัท

เงื่อนไขการตัดบัตรเครดิต

2.ต้ดบัตรก่อนวันคุ้มครอง โดยไม่ใช้ บัตรเครดิตผู้เอาประกัน
** ทำได้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้น (โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)**

ต้องแสดงบัตรประชาชน ผู้ที่จะตัดบัตรแทน เขียนระบุตามตัวอย่าง

“ข้าพเจ้า…ชื่อ..นามสกุล…มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยของรถทะเบียน ……..แทน คุณ…ชื่อ…นามสกุล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น……..”

ตัวอย่างการเขียน 

ข้าพเจ้า นางสาวจริงใจ รักบริการ  มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน กก1234กท แทน นางสาวจริงจัง รักบริการ ซื่งมีความเกี่ยวข้องเป็น น้องสาว

**คุณสมบัติ ผู้ที่ตัดบัตรแทน – ต้องเป็นคนครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย สามี ภรรยา**

บริษัท
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
 Download
  เงื่อนไข

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

118-3-03129-1

สีลม

     ใบตัดบัตร BKI

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  (มหาชน)

308-4-57582-2

สมุทรสาคร

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  (มหาชน)

130-5-20508-8 

บางนา 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

089-1-00054-5

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

008-2-74846-6

สาขา   บางลำพู

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

081-2-25043-4 พัฒนาการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

001-2-38200-8

สำนักสีลม

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

038-2-54530-3

ถนนสาทร

บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

003-2-97688-3

บางกะปิ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

078-233-099-5

หัวหมาก

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

319-2-64200-9

งามวงศ์วาน

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

185-3-05464-9

อโศก    ดินแดง

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

001-1-61486-1

สำนักสีลม
 

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

042-2-61288-2 

บางลำพู 
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

042-1-12640-2

ราชดำริ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

170-0-23350-3

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

173-0-12641-3